Transsyberyjska w magazynie Kontynenty!

1 lipca 2014

Informacja o „Transsyberyjskiej” ukazała się w magazynie „Kontynenty” (nr 2/2014)!

Zapraszam do lektury!