Transsyberyjska w Portalu Kulturalnym Magazyn (mgzn.pl)!

20 lutego 2014

W Portalu Kulturalnym Magazyn ukazała się recenzja Transsyberyjskiej!

Ryszard Kapuściński koleją transsyberyjską podróżuje przez Imperium. Igor Miecik ma zamiar z jej dobrodziejstwem przybyć o godzinie 14:57 do Czyty. Dla Piotra Milewskiego właśnie Transsyberyjska jest celem samym w sobie.

Feliks Tuszko, mgzn.pl

http://mgzn.pl/artykul/1283/rosja-po-kolei