Transsyberyjska na portalu Oblicza Kultury!

4 sierpnia 2014

Recenzja „Transsyberyjskiej” ukazała się na portalu Oblicza Kultury!

Aleksandra Urbańczyk pisze: „Książka jest dopracowana pod każdym względem i przyjemnie zaskakuje literackim, plastycznym językiem, a nawet muzycznością tekstu. Autor z taką sugestią oddaje wrażenia, że czytelnik bardzo szybko wczuwa się w rolę pasażera Transsibu – może niemal usłyszeć nawoływania handlarek i usypiający turkot pociągu, zaczyna rozumieć w jaki sposób doskwiera samotność w długiej podróży, doświadczy ogromu pokonywanej przestrzeni, czemu towarzyszy uczucie zatrzymania bądź rozciągania się czasu…

Więcej tu:

http://www.obliczakultury.pl/literatura/kultura/kultura/4568-transsyberyjska-droga-zelazna-przez-rosje-i-dalej-piotr-milewski-recenzja