Transsyberyjska na blogu derevolutionibus.com.pl!

1 maja 2014

Na blogu derevolutionibus.com.pl ukazała się recenzja Transsyberyjskiej!

Piotr Milewski w „Transsyberyjskiej. Drogą żelazną przez Rosję i dalej” dokonał w moim przekonaniu rzeczy niemożliwej. Pozornie realizując najbardziej konwencjonalny model reportażu podróżniczego, bazujący na wyprawie koleją jako pretekście dla narracji, całkowicie wykroczył poza dotychczasowe sposoby ujmowania Rosji i odnalazł dla jej opisu własny język. Niewiele w jego książce traumatycznych resentymentów, znacznie więcej zaś chłopięcych marzeń. 

Mateusz Zimnoch, derevolutionibus.com.pl

http://www.derevolutionibus.com.pl/transsyberyjska.html